# درمانگاه_روانپزشکی

شرایط و ضوابط اختصاصی و طراحی مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

در این فصل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن از قبیل نیروی انسانی ، مشخصات فیزیکی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید