# فرمول_محاسبه_60_%_شهرداری

فرمول محاسبه 60 % شهرداری

فرمول محاسبه 60 % شهرداری محاسبه درصد مجاز ساخت برای ساختمان و زمینها فرمول محاسبه 60 درصد شهرداری ما باید اول متراژ زمین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4064 بازدید