# معماری_مصر

آشنایی بامعماری جهان-معماری مصر

آشنایی بامعماری جهان   معماری مصر   ساکنین مصر دردومنطقه شمالی وجنوبی بادوفرهنگ ورسوم کاملا متفاوت ازیکدیگرمی زیستند.                                                       درمصرسفلی شغل مردم چوپانی ومسکن آنهابه صورت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 342 بازدید