# موزه

آشنایی بامعماری جهان-معماری مصر

آشنایی بامعماری جهان   معماری مصر   ساکنین مصر دردومنطقه شمالی وجنوبی بادوفرهنگ ورسوم کاملا متفاوت ازیکدیگرمی زیستند.                                                       درمصرسفلی شغل مردم چوپانی ومسکن آنهابه صورت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 114 بازدید

استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی

استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی یک مرکز شهری موفق باید کانون معاشرت و تعاملات اجتماعی، تجارت و ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 227 بازدید